Eğitim Anlayışımız

Eğitim Anlayışımız

10 Kişilik "Özel" Sınıflar

Disiplinden asla ödün vermeyen bir yaklaşım ve sağlam okul-veli-öğrenci iş birliğiyle çocuklarımızı geleceğe Ankara’nın en seçkin öğretim kurumunda hazırlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklarımız en değerli varlığımızdır ve her şeyin en iyisini hak etmektedir.

 

 

En Etkili Eğitim Öğretim Yöntemleri

Kavaklıdere Koleji olarak öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesinde sürece yönelik yaklaşımları önemsemekteyiz. Öğrencilerimizin öğrenme sürecinin farklı aşamalarında neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemeye özen gösteriyoruz. Hazırlanan ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz – sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık veriyoruz.

 

 

Sınavlarda Gerçek Başarı

Öğrencinin bilgi, beceri ve davranışlarını belirlenmiş ölçeklere göre, açık ifade ve kriterlerle ve kişisel farklılıklarını göz önüne alarak değerlendirme yapılmasını sağlıyoruz. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargıladıkları öz değerlendirme süreciyle, öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

 

Her Öğrenci Farklı Yöntemlerle İşlenen Bir Cevherdir

Kavaklıdere Koleji’nde eğitime başlayan her öğrenci ayrı ayrı “öğrenci tanıma programına” alınmakta ve “öğrenme yöntemleri envanteri” çıkarılmaktadır. Bu da öğrencinin “öğrenme haritası” olarak veliyle paylaşılmakta ve rehberlik servisimiz tarafından tüm uygulamalar bireysel olarak gerçekleştirilmektedir. Kavaklıdere Koleji’nde öğrencimizin öğrenme stillerini keşfedebilmesi, değişen Dünya’nın gelişim hızına ulaşabilmesi ve bireysel farkındalık oluşturabilmesi hedeflenir.

 

Sınavlarda Gerçek Başarı

Öğrencilerin başarısı, konuları tam öğrenmelerine bağlıdır. Bu nedenle Kavaklıdere Koleji’nde liseye ve üniversiteye hazırlıkta uzmanlaşmış, başarısını defalarca kanıtlamış Türkiye’nin en deneyimli öğretmenleri görev yapar. Profesyonel öğretmen kadrosu, sürekli olarak hizmet içi eğitimden geçirilmekte ve Kavaklıdere Koleji yönetimi tarafından sürekli izlenmektedir.

Özel İlgi Başarının Anahtarıdır

Tüm öğrencilere tek bir öğrenciymiş gibi yaklaşan standart eğitim uygulamaları öğrencinin bireysel farklılıklarından kaynaklanan eksiklikleri gideremez. Her öğrencinin kendine özgü öğrenme disiplini, hızı ve kapasitesi vardır. Kavaklıdere Koleji olarak öğrenim konusundaki geleneksel görüşleri öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate almaksızın empoze eden eğilimi yıkarak, öğrenciye en uygun eğitim modelinin belirlenmesinde pedagojik birikim ve profesyonel kadromuzun uzmanlığına güveniyoruz.